Saltar ao contido

Inferniño Apartments

Inferniño

Contacto  

Avenida de Raxoi, 4 (Plaza del Obradoiro)
15705 Santiago de Compostela, A Coruña, Spain

Teléfono
+34 636 573 640

E-mail
reservas@infernino.com

Icono ig    fb

Contacto   Reserva

Avenida de Raxoi, 4 (Plaza del Obradoiro)
15705 Santiago de Compostela, A Coruña, Spain

Teléfono
+34 636 573 640

E-mail
reservas@infernino.com

Icono ig    fb

Logo inferniño

Aviso legal

1. LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información ( L. S. S.I.) , dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:
Que o dominio www.infernino.com a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de PANORÁMICA XESTIÓN, S.L. con domicilio social en C/ Curros Enríquez, 16 – planta 3 porta D , 15702 – Santiago de Compostela (A Coruña); sociedade rexistrada no Rexistro Mercantil de Tomo , da sección, Folio , Folla , inscrición primeira, provista de CIF ESB70583877.

2. CONDICIÓNS DE USO

I.- USUARIOS/AS

O acceso e/ou uso do sitio web www.infernino.com, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- USO DO SITIO WEB, Os seus SERVIZOS E CONTIDOS

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.
Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.
Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:
– A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/ as titulares ou resulte legalmente permitido.
– Calquera vulneración dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos/ as titulares sobre os mesmos.
– A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
– Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan ao dispor dos/as usuarios/ as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún á web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen aviso previo/previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do mesmo.

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de calquera ” hiperenlace” entre unha páxina web e o sitio web estará sometido ás seguintes condicións:
– Non se permite a reprodución, nin total nin parcial, de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.
– Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR
– Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos ao dispor do público na páxina web desde a que se realice o ” hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:
– A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
– A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
– A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
– A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/ as, dos contidos.
– O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
– A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/ as e postos ao dispor dos/as usuarios/ as no sitio web.
– O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/ as a través do sitio web.

VI. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido.
Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.
PANORÁMICA XESTIÓN, S.L. e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.
No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, PANORAMICA GESTION, S.L. e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela

3. USO DE COOKIES

O sitio web www.infernino.com utiliza cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas por este asócianse unicamente cun USUARIO/A anónimo e o seu computador e non proporcionan por si o nome e apelidos do USUARIO. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/as USUARIOS/AS rexistrados despois de que estes rexistráronse por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificativos da persoa USUARIA son cifrados para maior seguridade.
O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o SITIO WEB, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, con todo en tal caso será necesario que o Usuario/a se rexistre como tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.
De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

4 BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a administracion@mrturismo.com.